Google+

Getnord Rugged Waterproof Mobile Devices

You are here: Home Nasza Technologia

My Account

Open/Close

 Getnord Logo

Getnord jest jednym z wiodących operatorów komunikacji GSM dla środowisk wymagających wyjątkowej odporności ze względu na swój wysoki czynnik ryzyka, Getnord oferuje technologicznie zaawansowane telefony komórkowe i tablety PC w wytrzymałej obudowie, która chroni aparat nawet przy zanurzeniu w wodzie.

Wszystkie produkty korzystające z najnowcześniejszych technologii, spełniają miedzynarodowe kryteria testowania, takie jak MIL-STD 810G, normy IP (IP57, IP67, IP68). Produkty firmy Getnord mają zastosowanie na wielu polach takich jak, przy obronie granic, w egzekwowaniu prawa, w bezpieczeństwie publicznym, przy naprawach, przy pracy terenowej, w pracach z ropą naftową i gazem, w telekomunikacji, transporcie, produkcji fabrycznej i przy pracach wymagających przemieszczania się. Getnord oferuje doskonałą, spersonalizowaną usługę, aby zaspokoić wymagania różnych segmentów rynku. 

Stosując strategię “zorientowanego na klienta serwisu, z motywacją najwyższej jakości technologii” trwając w duchu kreatywności, skupiając się na aplikacjach przemysłowych, Getnord dotarcza swoim klientom pełne rozwiązanie wraz z produktami, dlatego stał się wiodącym producentem odpornych, wodoszczelnych urządzeń mobilnych. 

Co to znaczy odporny?  

Nie trzeba specjalnie wysilać swojego intelektu, aby stwierdzić, że współcześni producenci idą bardziej w kierunku dodawania ekstra funkcji takich jak książka telefoniczna, aplikacje, kamery o wysokiej rozdzielczości i super wygląd niż troszczą się o wyprodukowanie takiego telefonu lub tabletu PC które by były wytrzymałe na potencjalnie poważne szkody. Mimo wszystko odporne na warunki zewnętrzne telefony czy tablety są zaprojektowane w celu ochrony przed uszkodzeniem a nie dla stylu. Jednak korzyści są widoczne jeśli spędzasz swój czas na wspinaniu się na skały, przedzieraniu się przez białą wodę lub jeśli zajmujesz sie jakimkolwiek innym sportem ekstremalnym.

Większość naszych na prawdę odpornych urządzeń oferujemy w jaskrawych kolorach, aby łatwiej je było odnaleźć, jeśli gdzieś upadły; uznaj to za dodatkową funkcję, nawet jeśli żółty nie jest twoim ulubionym kolorem.  

Jako pracownik w terenie lub w hurtowni czy też na hali fabrycznej polegasz na swoim urządzeniu mobilnym jako, że umożliwia ci ono stałą możliwość komunikowania się i odbierania danych. Nasze telefony komórkowe zaprojektowaliśmy z myślą o pracownikach terenowych, którzy szczególnie potrzebują urządzeń wytrzymałych, rzetelnych dobrze i nieprzerwanie działających dzięki czemu mogą wykonywać swoją pracę efektywnie i produktywnie.

Jeśli jesteś taką przebywajacą w terenie osobą to bedziesz potrzebować telefonu, który dostosuje się do Twojego podróżniczego trybu życia. Niektóre telefony komórkowe i tablety PC lepiej nadają się do takiego szortkiego stylu życia niż inne. Dobrze jest więc zaopatrzyć się w takiego rodzaju urządzenie które zostało stworzone z myślą o wytrzymałości. Te telefony i tablety będą ci dobrze służyć podczas pracy w terenie, aktywności na świeżym powietrzu, jeśli nagle złapią cię nieoczekiwne warunki atmosferyczne, lub jeśli wdasz się w bójkę z krewnymi na podwórku.

 

Jak możemy je testować?

Zapewne oglądaliście atrakcyjne filmy, w których prezentujemy złe obchodzenie się z naszymi odpornymi na różne warunki telefonami wrzucając je do betoniarek, usiłując telefonować do rybek w akwarium lub po prostu rzucając je o ziemię. Filmiki te służą, sprawdzeniu w realiach życiowych wytrzymałości urządzenia, jak jednak są one testowanew laboratoriach? Tutaj podajemy pewne międzynarodowe standardy i normy, aby zapewnić, że nasze odporne telefony mogą działać nawet w najtrudniejszych warunkach środowiskowych:

 

  

Stopień ochrony IP

Kod stopnia ochrony (IP) składa się z dwóch cyfr, które opisują stopień ochrony jaką zapewnia obudowa przed wnikaniem wody i kurzu do urządzenia. Pierwsza cyfra (od 1 do 6) jest pomiarem ochrony przed kurzem; a druga cyfra ( od 1 do 8) opisuje ochronę przed wodą.

Pół-Odporne Urządzenia Mobilne  

Pół-odporne telefony są bardziej wytrzymałe niż zwykłe konsumenckie telefony komórkowe, jednak nie są one w pełni wodoszczelne i pyłoszczelne. Większość pół-odpornych przenośnych urządzeń jest opatrzonych kodem IP IP54. Oznacza to ochronę urządzenia, lecz brak uszczelnienia przed kurzem. Takie urządzenie jest odporne tylko na lekkie spryskanie wodą, nie wytrzyma natomiast dużego strumienia ani zamoczenia. Niektóre pół-odporne urządzenia przenośne spełniają standard MIL-STD-810F jednak nie ten związany z wodo i pyłoszczelnością. 

Ultra Odporne Urządzenia Mobilne.  

Ultra odporne urządzenia przenośne są opatrzone kodem IP67 lub IP68, co oznacza, że są uszczelnione przed kurzem i przetrwają chwilowe zanurzenie. Równocześnie przeszły pełny test na wytrzymałość baterii MIL-STD-810F włącznie z pokropieniem, podddaniem wibrcjom, z zanurzeniem i poddaniiem ekstremalnym temperaturom.Metoda MIL-STD-810F, 500.4-Niskie Ciśnienie 

Badania komorowe na odporność przy niskim ciśnieniu (wysokość) określa wytrzymałość tworzywa i jego funkcjonalność w środowisku o niskich ciśnieniach. Test sprawdza również wytrzymałość tworzywa na nagłe zmiany ciśnienia.  

Metoda MIL-STD-810F, 501.4-Wysoka Temperatura  

Wysokie temperatury mogą trwale uszkodzić działanie przenośnego komputera poprzez zmiany właściwości fizycznych lub odkształcenia jego obudowy jak również wewnętrznych części. 

Metoda MIL-STD-810F 502.4-Niska Temperatura  

Ekstremalnie niskie temperatury mają niekorzystny wpływ prawie na każde tworzywo. W rezultacie wystawianie urządzeń testowanych na niskie temperatury może uszkodzić czasowo lub trwale działanie testowanych urządzeń zmieniając właściwości fizyczne obudowy i części, z których się składa. Dlatego należy uwzględnić test przeprowadzony w środowisku gdzie występują niskie temperatury, jeśli dane urządzenie faktycznie będzie znajdować się w takich warunkach.  

Metoda MIL-STD-810F, 503.4- Szok Temperaturowy 

Wystawienie na nagłe, skrajne zmiany temperatur może czasowo lub trwale wpłynąć na działanie urządzenia. Testy na wytrzymałość w środowisku szoku temperaturowego mają ustalić stopień wytrzymałości tworzywa przy nagłych zmianach temperatury, które nie spowodują uszkodzeń lub pogorszenia działania urządzenia. 

Metoda MIL-STD-810F, 506.4-Deszcz  

Testy na deszcz są przeprowadzane w celu stwierdzenia szczelności obudowy na wnikanie wody do urządzenia. Test na deszcz ma również sprawdzić działanie urządzenia podczas i po wystawieniu na deszcz.

Metoda MIL-STD-810F,507.4-Wilgoć  

Wilgoć może spowodować wiele różnych rodzajów fizycznych i chemicznych uszkodzeń. W tym: skutki powierzchniowe jak korozja i narośle organiczne jak pleśń i grzyb; penetracja wilgoci może zmienić właściwości tworzywa, a jej skraplanie się może wpłynąć na działanie elektroniki i mechanizmu.   

Metoda MIL-STD-810F, 510.4-Piasek i Kurz  

Testy na piasek i kurz zostały podzielone na dwie części. Pierwsza procedura dotycząca małych cząsteczek (kurzu i drobnego piasku) ma stwierdzić na ile sprzęt jest szczelny na skutki obecności cząstek kurzu, które mogą przedostać się do szpar, szczelin i łączeń. Test na rozdmuchiwany piasek jest przeprowadzony w celu określenia możliwości przechowywania i użytkowania urządzenia w warunkach, przewiewanego piasku. Test na rozdmuchiwany piasek jest ukończony pozytywnie jeśli nie zainstniała żadna utrata w jakości działania urządzenia, jego skuteczności, rzetelności i naprawialności ze względu na zadrapania (erozję) lub na skutek zapchania przez duże, ostre cząstki.  

Metoda MIL-STD-810F, 512.4-Zanurzenie  

Testy na zaurzenie są przeprowadzane na urządzeniach, które są poddawane częściowemu lub całkowitemu zanurzeniu, w trakcie ich działania i kiedy są wyłączone. W niektórych przypadkach tego rodzaju test może być przeprowadzony w zastępstwie testu na deszcz (Metoda 506.4) aby sprawdzić wodoszczelność urządzenia. Taka procedura jest do przyjęcia w przypadku gdy konfiguracja tworzywa jest taka sama w obydwu sytuacjach a metoda przenikania wody jest poprawnie rozumiana. Jednakże są udokumentowane przypadki, kiedy na skutek siły rozprysku woda podczas testu na deszcz przedostaje się przez uszczelnienia. Taka reakcja jednak nie następuje podczas testu na zanurzenie kiedy to wszystkie uszczelki zabezpieczające trzymają się szczelnie zamknięte pod wpływem statycznego nacisku i zabezpieczenia ze strony tylnej płytki obudowy. Z tego powodu należy wykonywać obydwa rodzaje testu test na deszcz i na zanurzenie.

Metoda MIL-STD-810F, 514.5-Wibracje

Test wibracjami przeprowadza się w celu stwierdzenia stopnia odporności sprzętu na wibracje podczas transportu i w typowym dla urządzenia środowisku.  

Metoda MIL-STD-810F, 516.5-Wstrząsy  

Test na wstrząsy jest przeprowadzony w celu upewnienia się, że tworzywo jest w stanie przetrwać stosunkowo rzadkie, nie powtarzające się wstrząsy lub chwilowe wibracje, które są normalne podczas transportu. Testy na wstrząsy mają też na celu określenie kruchości tak, aby opakowanie było wystarczająco silne aby chronić. Wstrząsy mechaniczne poruszą każde urządzenie a to zareaguje zarówno na wymuszonych i naturalnych częstotliwościach.  

 

Możliwość Użytkowania na całym świecie   

Bez SIM Locka 

Większość sklepów z telefonami zachęca swoich konsumentów do pozostania wiernymi jednemu operatorowi przez dłuższy okres. Najłatwiejszym technicznym sposobem na utrzymanie klienta jest uniemożliwienie zmiany karty SIM. Nazywa się to „simlock” lub blokadą sieciową, celem SIM locka jest utrzymanie klientów, którzy kupują telefon u konkretnego operatora w sieci danego operatora i korzystanie z jego usług. Jeśli blokada nie zostanie zdjęta karta podlegająca blokadzie będzie mogła działać wyłącznie z siecią operatora działającego w danym regionie. 

My tak nie działamy, 100% naszych wytrzymałych telefonów nigdy nie miała blokady. Działają z normalną kartą SIM.

Częstotliwości 

Telefony komórkowe GSM i tablet PC z funkcją GSM mogą być obsługiwane przez różne rodzaje pasm częstotliwości: 850 megahertz (MHz), 900 MHz, 1800 MHz i 1900 MHz, zależnie od kraju. Każdy operator sieci mobilnych posiada jedno standardowe pasmo lub mix pasm częstotliwości, na ogół korzystają oni z kombinacji 850/1900 MHz lub 900/1800 Mhz. Nasze telefony mogą działać na tych wszystkich zakresach częstotliwości.  

Jeśli chodzi o przepływowość 3G i 4G, sprawa trochę się komplikuje. Zawsze radzimy swoim klientom o spytanie operatora mobilnego o ich standardy 3G i 4G, lub o sprawdzenie listy dostępnych sieci UMTS (Uniwersalnego Systemu Komunikacji Ruchomej) w internecie na stronie http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UMTS_networks. Przed zamówieniem aparatu prosimy o porównanie częstotliwości swojego operatora z techniczną specyfikacją podaną w opisie lub o skontaktowanie się z nami.  

Ładowarka  

Na świecie istnieją dwa podstawowe standardy napięcia i częstotliwości. Jednym z nich jest północnoamerykański standard 120 Wolt przy częstotliwości 60HZ i drugi standard europejski 220-240 Wolt przy 50Hz. Pomimo różnic w napięciu każda część świata posiada wtyczki zasilające prądu zmiennego i gniazdka elektryczne.  

Napięcie, częstotliwość i gniazdka ścienne, różnią się między sobą dlatego dla uniknięcia rozczarowania przy odpakowywaniu swojego nowego telefonu, postanowiliśmy rozwiązać ten problem. Wszystkie nasze ładowarki działają przy napięciach od 100V do 240V pokrywając w ten sposób wszystkie możliwe zakresy napięć, a obydwa pasma częstotliwości są kompatybilne. Prosimy o poinformowanie nas o kraju z którego zamawiasz a my wybierzemy odpowiednią końcówkę do gniazdka elektrycznego.

 

  

Podwójna Karta SIM  

Czy posiadasz telefon, którym posługujesz się w pracy i swój prywatny telefon? Czy potrzebujesz oddzielić swoje rozmowy biznesowe od prywatnych? Jest wiele powodów aby posiadać dwie oddzielne linie telefoniczne, a o wiele łatwiejszym sposobem rozwiązania tego problemu od noszenia ze sobą dwóch aparatów jest możliwość operowania na dwóch kartach SIM w jednym urządzeniu. W ten sposób będziesz zawsze dostępny na obydwóch swoich liniach nie martwiąc się o nic.  

Jeśli dużo podróżujesz podwójna usługa kart SIM jest bardzo użyteczna. Jeśli podróżowałeś ze swoim urządzeniem mobilnym wiesz, że niejednokrotnie musiałeś zakupić lokalną kartę SIM na przepływ danych i aby telefonować. A co jeśli chciałbyś też być dostępny na swojej linii domowej? Posiadając telefon z możliwością korzystania z dwóch kart SIM jednocześnie możesz mieć lokalną kartę do przepływu danych i do telefonowania, będąc równocześnie dostępnym na swojej linii domowej, która będzie ci wówczas służyć do odbioru i wysyłania SMS-ów. Całkiem użyteczne.  

Ten sposób jest doskonały dla osób mających dodatkowe potrzeby. Czasami znajdujesz bardzo dobrą ofertę od jednego operatora na przekaz danych, a inny operator ma ofertę specjalną na sms-y i telefonowanie. Większość z nas odnajduje jakiś kompromis i na tym się sprawa kończy. Jednak innym sposobem na załatwienie sprawy jest zaopatrzenie się w urządzenie obsługujące dwie karty SIM, a wtedy można skorzystać z obu ofert. Jeśli nie będziesz musiał opłacać miesięcznego abonamentu, a karty SIM nie są nazbyt kosztowne, takie rozwiązanie może okazać się doskonałym sposobem na wykorzystanie maksymalne obydwóch ofert.  

Wszystkie nasze aparaty działają w trybie podwójnej gotowości Dual-SIM. Tryb podwójnej gotowości pozwala na aktywność oczekiwania na obu kartach. Z chwilą, gdy zostanie odebrany telefon z jednego numeru druga karta przestaje być aktywna.  

W jaki sposób telefon o dwóch kartach SIM przełącza się z jednej na drugą? Używając bezprzewodowego telefonu komórkowego z dwoma kartami SIM telefonowanie na ogół jest wykonywane poprzez naciśnięcie przycisku lub dokonanie wyboru w menu. Kiedy ktoś do ciebie zadzwoni na twój telefon o dwóch kartach SIM na ogół sprawa sprowadza się do tego kto pierwszy ten lepszy, bez względu na to, na którą kartę SIM dzwoni.

 

 • Polska Polska
 • United Kingdom United Kingdom
 • Deutschland Deutschland
 • España España
 • Ελλάδα Ελλάδα
 • Lietuva Lietuva
 • Italia Italia
 • France France
 • Latvija Latvija
 • Eesti Eesti
 • Suomi Suomi
 • Australia Australia
 • Canada English Canada English
 • United States United States
 • Österreich Österreich
 • Nederland Nederland
 • België (Dutch) België (Dutch)
 • Canada (French) Canada (French)
 • Belgique (French) Belgique (French)
 • Türkiye Türkiye
 • Other Countries Other Countries
EXPLORE