Privacybeleid voor de website van Getnord

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 20 april 2018

OVER ONS

Wij zijn Getnord en we respecteren jouw privacy. In dit beleid leggen we uit hoe we je persoonsgegevens gebruiken.

"Getnord" (met inbegrip van getnord.com) is een handelsdivisie van Redlainas UAB.

De plaats van vestiging van Redlainas UAB is Verslo 6, Kumpiai, 54311, Kaunas, Litouwen. Registratienummer 235983690.

In dit beleid omschrijven we onze procedures voor het omgaan met persoonsgegevens van:

 • (a) de gebruikers van onze website (getnord.com) en online klanten;
 • (c) andere personen, waaronder begrepen het personeel van onze zakelijke klanten en leveranciers (“zakenrelaties”).

Dit beleid is zowel van toepassing wanneer je de gegevens zelf aan ons hebt verstrekt als wanneer we ze van een andere bron, zoals een derde partij, hebben verkregen.

We respecteren jouw privacy en stellen het vertrouwen dat je in ons stelt door je persoonsgegevens met ons te delen zeer op prijs. Dit privacybeleid omschrijft de wijze waarop we je persoonsgegevens gebruiken:

 • welke persoonsgegevens we verzamelen;
 • hoe we de persoonsgegevens verzamelen;
 • hoe we de persoonsgegevens gebruiken;
 • waarom we de persoonsgegevens gebruiken;
 • met wie we de persoonsgegevens delen; en
 • de rechten die je mogelijk hebt.

Indien je iets in dit beleid onduidelijk vindt of je hebt een andere vraag, neem dan contact met ons op via dit e-mailadres: [email protected].

 

DE VERZAMELING EN HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

We verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder worden toegelicht. 

Bepaalde types persoonsgegevens zijn gevoeliger dan andere. “Bijzondere persoonsgegevens” over jou zijn onder andere gegevens over gezondheid, invaliditeit, ras, etniciteit, (vermeende) strafbare feiten, politieke opvattingen, biometrische gegevens of gegevens over geloofsovertuiging. We kunnen bijzondere persoonsgegevens van jou verzamelen en ontvangen. Hieronder benoemen we de types bijzondere persoonsgegevens die we kunnen verzamelen of ontvangen, hoe we deze gebruiken en waarom we deze gebruiken.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met leden van ons concern en met sommige derden, zoals hieronder wordt toegelicht.

Welke persoonsgegevens we verzamelen

Hoe we je persoonsgegevens gebruiken

Gegevens die je aan ons verstrekt om een aankoop te doen, zoals:

 • Je contactgegevens, zoals je naam, adres en e-mailadres;
 • De gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je een online account bij ons opent;
 • Het product/de dienst die je koopt; en
 • Je betalingsgegevens.

We gebruiken deze gegevens onder meer voor het volgende:

 • Het leveren van onze producten en diensten;
 • Het beheren en administreren van onze diensten;
 • Het verwerken van je bestelling;
 • Het aannemen van je betaling of het geven van korting;
 • Om je te binden als klant;
 • Om ons te helpen erop toe te zien dat onze klanten daadwerkelijk klanten zijn en om fraude te voorkomen;
 • Om je gepersonaliseerde aanbiedingen of aankoopideeën te sturen die zijn gebaseerd op jouw koopgewoonten; en
 • Om je een digitale kopie te sturen van je bestelling en/of bon.
 • Om je via een derde partij om je mening te vragen over je recente aanko(o)p(en). 

Gegevens over de,manier waarop je onze diensten gebruikt, waaronder:

 • De dingen die we hebben geleverd of die je hebt gekocht;
 • Wanneer en waar je deze aankopen hebt gedaan;
 • Hoeveel je hebt betaald en hoe;
 • Of je digitale communicatie van ons hebt geopend;
 • Of je hebt geklikt op links in digitale communicatie van ons; en
 • Jouw voorkeuren voor marketing;
 • Jouw gebruik van onze diensten en deelname aan onze evenementen.

We gebruiken deze gegevens onder meer voor het volgende:

 • Om nieuwe diensten te ontwikkelen op basis van wat we leren van jouw activiteit en die van andere klanten;
 • Om onze diensten en de efficiëntie van onze dienstverlening te verbeteren zodat we aan jouw behoeften en verwachtingen kunnen voldoen;
 • Om vast te stellen welke producten, marketing en evenementen mogelijk interessant zijn voor jou;
 • Om onze diensten voor jou te personaliseren: om je de dingen die je interessant vindt op basis van je activiteit en feedback aan te bieden, aan je beschikbaar te stellen en je er meer van te laten zien; en
 • Statistische analyses en onderzoek met als doel ons meer inzicht te geven in wie onze klanten zijn, de gekochte producten en diensten, de demografie van degenen die onze producten en diensten kopen, wat onze klanten aantrekkelijk vinden aan onze producten en diensten, waar onze klanten online vandaan komen (bijvoorbeeld via links op andere websites of reclamebanners) en de manier waarop verschillende groepen gebruikers onze website gebruiken.

Gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je met ons communiceert,of dit nu persoonlijk is, via onze website of per e-mail, telefonisch, via sociale media of een ander medium, waaronder begrepen:

 • Je contactgegevens (dit kan ook je social media-account zijn als je op deze manier met ons communiceert);
 • De details van jouw communicatie met ons (waaronder begrepen wanneer je dit aan ons stuurde, wanneer we het ontvingen en hoe je het stuurde, bijvoorbeeld via onze website, per e-mail of via social media);
 • De details van onze berichten aan jou.

We gebruiken deze gegevens onder meer voor het volgende:

 • Om te reageren op problemen of vragen;
 • Om toezicht te houden op onze communicatie met klanten voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden.
 • Om nieuwe diensten te ontwikkelen die zijn gebaseerd op de door jou verstrekte gegevens;
 • Om onze diensten te verbeteren op basis van door jou en door anderen verstrekte soortgelijke gegevens en feedback;
 • Om onze dienstverlening aan jou te personaliseren door middel van de gegevens en feedback die je ons hebt gegeven

Gegevens die je aan ons verstrekt binnen jouw account,zoals:

 • Je gebruikersnaam;
 • Je wachtwoord;
 • Je accountinstellingen;
 • Je accountvoorkeuren;
 • Je e-mailadres; en
 • Je voorkeuren voor marketing.

We gebruiken deze gegevens onder meer voor het volgende:

 • In het kader van onze dienstverlening;
 • Het beheren en administreren van onze systemen;
 • Vaststellen hoe je je account zou willen gebruiken;
 • Om met je te communiceren over je account en onze diensten.

Gegevens die we verzamelen wanneer je onze website gebruikt, zoals:

 • Gegevens over je apparaten, zoals besturingssysteem, unieke apparaat-id's en mobiele netwerkgegevens;
 • De instellingen van je hardware en browser;
 • Datum en tijdstip van verzoeken;
 • De verzoeken die je indient;
 • De pagina's die je bezoekt en de zoekmachinetermen die je gebruikt;
 • IP-adres.

We gebruiken deze gegevens onder meer voor het volgende:

  • Om onze diensten te verlenen en aan te passen aan de technische mogelijkheden van onze gebruikers;
  • Om nieuwe diensten te ontwikkelen op basis van de verzamelde gegevens en het gedrag en de technische mogelijkheden van onze gebruikers;
  • Om onze diensten te verbeteren om ze beter te laten aansluiten op het gedrag en de technische mogelijkheden van de gebruikers van onze diensten;
  • Om problemen met de website en de ervaring van gebruikers vast te stellen;
  • Om te volgen hoe onze website wordt gebruikt (met inbegrip van gegevens over de locaties en de apparaten waar de website mee wordt bezocht, inzicht in bezoekerspieken en analyses over welke functionaliteiten en informatie het meest en het minst worden gebruikt).

Gegevens die we verzamelen bij partners, zakelijke klanten, zoals:

 • Bedrijven die betalingen verwerken;
 • Jouw bank;
 • Andere entiteiten in ons concern;
 • Datahandelaren;
 • Openbaar toegankelijke bronnen, zoals kiezersregister;
 • Andere leden van een klantenprogramma.

We gebruiken deze gegevens onder meer voor het volgende:

 • In het kader van onze dienstverlening;
 • Het beheren en administreren van onze systemen;
 • Het aannemen van je betaling of het geven van korting;
 • Om ons te helpen erop toe te zien dat onze klanten daadwerkelijk klanten zijn en om fraude te voorkomen;
 • Onze dienstverlening aan jou te personaliseren door gerichter in te spelen op jouw gedrag en voorkeuren;
 • Voor statistische analyses van en onderzoek naar onze klanten zodat we onze klanten beter kunnen begrijpen en onze diensten verder kunnen ontwikkelen en verbeteren om zo aan de behoeften en voorkeuren van onze klanten te kunnen voldoen; en
 • Om deze gegevens te combineren met andere hierboven genoemde types gegevens om zo een compleet profiel van onze klanten te maken, wat ons in staat stelt om onze diensten persoonlijker te maken en ze beter af te stemmen op de voorkeuren en gewoontes van individuele klanten.

Gegevens die we incidenteel verzamelen van andere bronnen of openbare bronnen,,waaronder:

 • Gegevens die beschikbaar zijn in de media;
 • Gegevens die beschikbaar zijn op onze sociale media of op sociale media in het algemeen, zoals op Facebook, Twitter en Instagram;
 • Gegevens die door beveiligingssystemen worden verzameld.

We gebruiken deze gegevens onder meer voor het volgende:

 • Om ons marktbewustzijn te onderhouden;
 • Om onze branding op sociale media op te bouwen en te onderhouden;
 • Om onze websites te beveiligen.

Gegevens die we verzamelen over onze zakenrelaties:

 • Naam en titel, contactgegevens, bedrijfsnaam, zakelijke functie, e-mailadres;
 • Indien de zakenrelaties online accounts hebben: inloggegevens en soortgelijke toegangsgegevens en gegevens over het gebruik van deze diensten;
 • Communicatie met onze zakenrelaties.

We gebruiken persoonsgegevens van onze zakenrelaties:

 • In het kader van een goed lopende bedrijfsvoering door middel van communicatie met zakelijke klanten en leveranciers, bijvoorbeeld om te communiceren over de goederen en diensten die we ontvangen van leveranciers;
 • Om zakenrelaties toegang te geven tot hun online accounts;
 • Om onze zakenrelaties uit te nodigen voor evenementen en tentoonstellingen;
 • Voor interne analyses en onderzoek om ons te helpen onze diensten te verbeteren;
 • Om marketingcommunicatie over onze diensten en producten die mogelijk interessant zijn voor onze zakelijke klanten te sturen aan zakenrelaties en om ons bedrijf en ons merk te promoten;
 • Om relaties met andere organisaties op te bouwen;
 • Om deze personen van marketingcommunicatie te voorzien;
 • Om onze diensten en producten te verbeteren en om nieuwe diensten te ontwikkelen op basis van de voorkeuren en het gedrag van deze personen

Bijzondere categorieën persoonsgegevens die je ons geeft of die we ontvangen wanneer je jouw toestemming hiervoor geeft.

We gebruiken deze gegevens uitsluitend indien we hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen, zoals hieronder wordt uitgelegd. Wanneer we om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen, leggen we uit hoe we jouw gegevens zullen gebruiken.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Soms moeten we bepaalde types persoonsgegevens verzamelen om aan wettelijke voorschriften te voldoen. Indien je ons deze gegevens niet verstrekt, kunnen we je geen producten of diensten leveren.

Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt als dit vereist is uit hoofde van een redelijk verzoek van een rechtshandhavings- of toezichthoudende autoriteit, lichaam of dienst of ter verdediging van rechtsvorderingen. We zullen geen persoonsgegevens wissen die relevant zijn voor een onderzoek of een geschil. Deze zullen worden opgeslagen totdat de betreffende zaak volledig is opgelost.

WAAROM WE JOUW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

We verzamelen en gebruiken jouw gegevens (zoals hierboven uitgelegd) voor uiteenlopende doeleinden.  

We hebben enkele gegevens nodig, zoals je contactgegevens, betalingsgegevens en gegevens met betrekking tot het product/de dienst die je van ons hebt gekocht, om onze overeenkomst met jou aan gaan en uit te voeren.

De verwerking van sommige gegevens is wettelijk verplicht of in het algemeen belang, zoals het controleren van de identiteit van onze klanten.

Sommige gegevens worden verwerkt omdat je hiervoor je toestemming hebt gegeven. Je kunt te allen tijde je toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via [email protected]. We verzamelen en verwerken bijvoorbeeld uitsluitend bijzondere categorieën persoonsgegevens wanneer we hiervoor jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.

Sommige gegevens verzamelen we omdat we gerechtvaardigde zakelijke belangen hebben. We hebben in het bijzonder een gerechtvaardigd zakelijk belang om jouw gegevens te gebruiken:

 • Om inzicht te krijgen in de manier waarop onze klanten onze producten, diensten en websites gebruiken;
 • Om inzicht te krijgen in feedback van klanten en hierop te reageren;
 • Om te onderzoeken en te analyseren welke diensten onze klanten wensen;
 • Om onze dienstverlening te verbeteren;
 • Om gegevens te ontvangen van andere vennootschappen in ons concern over gezamenlijke klanten;
 • Om inzicht te krijgen in de types producten en diensten die onze klanten kopen en hoe ze deze gebruiken;
 • Om onze aanbiedingen te personaliseren zodat we beter in staat zijn om aanbiedingen en ideeën te bieden die voor jou relevant zijn;
 • Om een openbaar profiel te onderhouden op zowel traditionele als sociale media; 
 • Om goede beveiliging te kunnen bieden aan ons bedrijf en onze handelspartners; of
 • In het kader van het ontwikkelen en onderhouden van relaties met verkopers, partners en andere bedrijven en ons contact met personen die voor ze werken.


HOE LANG WE JOUW GEGEVENS BEWAREN

We bewaren jouw gegevens zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is. Dit hangt af van factoren zoals of je nog openstaande bestellingen of een account bij ons hebt, en of je hebt gereageerd op recente aanbiedingen. We verversen ook regelmatig onze gegevens om te zorgen dat deze bijgewerkt blijven.


GEGEVENS DIE WE DELEN

Onder bepaalde omstandigheden geven we je persoonsgegevens door aan medewerkers, aannemers en aan derden. 

 • We delen gegevens van jou met andere leden van onze groep van vennootschappen zodat we je de beste dienstverlening kunnen bieden met ons gehele concern. De andere vennootschappen van het concern zijn verplicht om jouw gegevens te bewaren en te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.
 • We delen jouw gegevens ook met bepaalde aannemers of dienstverleners. Zij kunnen jouw persoonsgegevens voor ons verwerken wanneer we bijvoorbeeld een marketingbureau inschakelen. Andere ontvangers/dienstverleners zijn bijvoorbeeld reclamebureaus, IT-experts, aanbieders van clouddiensten, derden die betalingen verwerken, bezorgers, sociale media platforms, database-aanbieders, experts op het gebied van backups en calamiteitenherstel, e-mailproviders of callcenters waaraan werk wordt uitbesteed. Onze leveranciers en dienstenaanbieders zijn verplicht te voldoen aan onze normen voor de verwerking en beveiliging van gegevens. De gegevens die we aan hen verstrekken, waaronder jouw persoonsgegevens, worden uitsluitend verstrekt in het kader van de uitvoering van hun functie. Zij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden.
 • We delen jouw gegevens ook met bepaalde derden. We doen dit wanneer we hiervoor toestemming van jou ontvangen of omdat deze derden jouw gegevens nodig hebben om producten of diensten aan je te leveren. Deze derden zijn bijvoorbeeld kredietinformatiebureaus, antifraude-databases, screeningsbureaus en andere zakenpartners, waaronder de andere deelnemers aan een klantenprogramma. Indien we niet in staat zijn om gegevens te delen met bepaalde partners die ook deel uitmaken van ons klantenprogramma, kunnen we de betreffende dienst niet aanbieden.
 • Daarnaast werken we samen met derden, waaronder Reevoo, om onpartijdige beoordelingen van producten te verzamelen van klanten die onze producten aanschaffen via deze website. Deze derden kunnen namens ons contact met je opnemen per e-mail om je in de gelegenheid te stellen je aankoop te beoordelen. Deze derden gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om je uit te nodigen om een beoordeling te schrijven, en gaan vertrouwelijk om met je gegevens. Indien je geen e-mails van deze partijen meer wenst te ontvangen kun je klikken op de afmeld-link onder aan de e-mail.

Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derde-organisaties in bepaalde situaties:

 • Indien we voornemens zijn om onze onderneming geheel of gedeeltelijk te verkopen of over te dragen, kunnen de gegevens worden doorgegeven aan beoogde kopers met wie we gepaste voorwaarden met betrekking tot vertrouwelijkheid overeen zullen komen;
 • Indien ons bedrijf wordt gereorganiseerd of verkocht, kunnen de gegevens worden overgedragen aan een koper die de dienstverlening aan jou kan voortzetten;
 • Indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn, of uit hoofde van regelgevende voorschriften of praktijken waar we ons aan houden, of indien dit van ons wordt verzocht door de overheid of toezichthouder, bijvoorbeeld de politie;
 • Indien we een rechtsvordering verdedigen kunnen jouw gegevens worden doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de verdediging van deze vordering.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld indien deze zijn geanonimiseerd en geaggregeerd, aangezien de gegevens in dat geval geen persoonsgegevens meer zijn.


WAAR WORDEN JOUW GEGEVENS BEWAARD

Wanneer we jouw gegevens delen, kunnen jouw gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. 

We kunnen alle gegevens die je ons verstrekt, met inbegrip van persoonsgegevens, direct of indirect via derden over de gehele wereld verwerken, opslaan en doorgeven in overeenstemming met dit privacybeleid. Je persoonsgegevens worden verwerkt in het Verenigd Koninkrijk en/of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER). Van tijd tot tijd kunnen we je persoonsgegevens ook doorgeven aan landen buiten de EER die geen normen voor de bescherming van persoonsgegevens bieden die vergelijkbaar zijn met die binnen de EER. Indien we jouw persoonsgegevens doorgeven aan een land buiten de EER leven we hierbij de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving volledig na.

We geven uitsluitend gegevens door aan rechtsgebieden die buiten de reikwijdte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) vallen indien de gepaste waarborgen zoals bepaald in de AVG zijn geïmplementeerd, waaronder in het bijzonder het gebruik van de standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie in de vorm zoals bepaald in het Aanhangsel bij Het Besluit van de Commissie 2010/87/EU of een geldig Privacy Shield-certificaat.

We sturen je graag een exemplaar toe van de door de toezichthouder goedgekeurde standaardcontractbepalingen. Dit kun je bij ons opvragen door een mail te sturen aan [email protected].


JOUW RECHTEN

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je gegevens. Hieronder leggen we uit wanneer en hoe je een beroep kunt doen op deze rechten. 

We zetten hieronder de rechten die je in verband met je gegevens hebt op een rijtje en leggen uit hoe je er gebruik van kunt maken.

Deze rechten heb je alleen onder bepaalde omstandigheden, omdat ze worden beperkt door de relevante wetgeving. Je kunt deze rechten over het algemeen niet inroepen indien er lopende overeenkomsten bestaan tussen ons, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren of indien de gegevens van belang zijn voor een juridisch geschil.

 • Indien je je toestemming hebt gegeven kun je dit op elk moment intrekken.
 • Je kunt ons vragen om bevestiging dat we jouw gegevens verwerken.
 • Je kunt vragen om toegang tot je gegevens.
 • Je kunt vragen om je gegevens te laten rectificeren als ze onjuist zijn.
 • Je kunt ons vragen om jouw gegevens te wissen.

Je hebt het 'recht op vergetelheid' en je kunt verzoeken dat onze systemen je gegevens niet langer verwerken.

 • Je kunt ons vragen om de manier waarop we je gegevens gebruiken te beperken.
 • Je kunt ons vragen om je te helpen om jouw gegevens over te brengen naar andere bedrijven.

Om je hiermee te helpen heb je het recht om te vragen dat we jouw gegevens verstrekken aan een ander bedrijf in een gemakkelijk leesbare vorm.

 • Je kunt ons vragen te stoppen met het gebruik van je persoonsgegevens, maar alleen in bepaalde gevallen.
 • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de relevante toezichthouder, in het bijzonder in de Lidstaat van de Europese Unie waar je je gewone verblijfplaats hebt, waar je werkt of waar een vermeende inbreuk van de gegevensbeschermingswetgeving heeft plaatsgevonden.

Als je vragen hebt over dit beleid kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected] of door een brief te sturen aan: 'Head of Privacy', Legal Department, Redlainas UAB, Verslo 6, Kumpiai, 54311, Kaunas, Litouwen.

COOKIES

We gebruiken cookies om je browser en apparaat te herkennen. Cookies verzamelen gegevens over hoe je onze website/app gebruikt tijdens je bezoek en slaan deze gegevens op.

Voor meer informatie over cookies, de soorten cookies die we gebruiken en de manier waarop we cookies gebruiken verwijzen we je naar ons Cookiebeleid

BEVEILIGING

We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens veilig te houden. We hebben fysieke, technische en administratieve maatregelen getroffen om ongeoorloofde toegang tot of gebruik van je gegevens te voorkomen.


LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Onze website, nieuwsbrieven, e-mailupdates en andere communicatie kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites van anderen, waaronder onze partnernetwerken, adverteerders en andere groepsmaatschappijen en/of sociale netwerken die aan jou worden aangeboden en die door je browser worden ondersteund.

De persoonsgegevens die je via deze websites verstrekt vallen niet onder dit privacybeleid, en de behandeling van jouw persoonsgegevens door deze websites is niet onze verantwoordelijkheid. Indien je een link volgt naar een dergelijke website, dien je er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben waarin wordt uitgelegd hoe je gegevens worden verzameld en verwerkt wanneer je deze websites bezoekt. Voor meer informatie over de doeleinden en de reikwijdte van de verzameling en verwerking van gegevens in samenhang met social sharing-functionaliteiten verwijzen we je naar het privacybeleid van de entiteiten met wie je gegevens hebt gedeeld.


KINDEREN

We verzamelen niet opzettelijk gegevens van kinderen of van personen die jonger dan 18 jaar zijn. Indien je jonger bent dan 18 jaar, mag je geen persoonsgegevens aan ons sturen of je aanmelden voor de diensten. Indien je vermoedt dat we persoonsgegevens hebben van of over een persoon die jonger is dan 18 jaar, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen aan [email protected] of door een brief te sturen aan: 'Head of Privacy', Legal Department, Redlainas UAB, Verslo 6, Kumpiai, 54311, Kaunas, Litouwen.


WIJZIGINGEN AAN HET BELEID

Dit beleid wordt van tijd tot tijd gewijzigd.

Indien we in dit beleid een belangrijke wijziging doorvoeren (over welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken of waarom) zullen we deze wijzigingen boven aan het beleid vermelden en we zullen gedurende een redelijke periode na de wijziging een duidelijk zichtbare link naar het beleid aanbieden. We zullen je ook vooraf in kennis stellen van de inwerkingtreding van de wijzigingen, zodat je inzicht krijgt in de eventuele gevolgen die de wijzigingen voor jou hebben.

Indien je de vorige versies van dit beleid wil inzien, klik dan op de link naar gearchiveerde versies van het beleid boven aan deze pagina. Voor eerdere versies kun je ook contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected].

HOE KUN JE CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als je vragen hebt over dit beleid kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected] of door een brief te sturen aan: 'Head of Privacy', Legal Department, Redlainas UAB, Verslo 6, Kumpiai, 54311, Kaunas, Litouwen.

 

COOKIEBELEID

Informatie over 'cookies' en waarom we ze gebruiken

Net zoals bij de meeste sites wordt er gebruikt gemaakt van cookies op getnord.com.

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op je computer door je browser wanneer je onze site bezoekt. We gebruiken cookies om jouw bezoek aan onze site efficiënter te maken en ervoor te zorgen dat je gemakkelijk kunt afrekenen. Als je bijvoorbeeld de cookies van onze site uitzet, dan kun je niet teruggaan naar je zoekresultaten of zien wat er in je winkelmandje zit. Sommige andere functionaliteiten werken dan mogelijk ook niet naar behoren. We maken voornamelijk gebruik van “sessiecookies” die na elk bezoek automatisch worden verwijderd.

Je kunt meer informatie vinden over cookies en hoe je deze kunt beheren en verwijderen, over gerichte reclame op basis van surfgedrag en over online privacy op www.allaboutcookies.org en op www.youronlinechoices.eu.

Hieronder vind je een lijst met soorten cookies die we op onze site gebruiken en uitleg over wat we met deze cookies doen.

 • Strikt Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om je in staat te stellen om onze Website te browsen en van de functionaliteiten gebruik te maken. De gegevens die deze cookies verzamelen hebben te maken met de werking van onze site, bijvoorbeeld met website scripting language en security tokens om bepaalde onderdelen van onze site beveiligd te houden.

 • Analytische/Prestatiecookies 

Deze cookies verzamelen anonieme gegevens over hoe je onze site gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina's je het vaakst bezoekt, of je foutmeldingen ontvangt en hoe je bij onze website bent beland.  De gegevens die deze cookies verzamelen worden uitsluitend gebruikt om jouw gebruik van onze website te verbeteren, en nooit om je te identificeren. Deze cookies worden soms geplaatst door derden-aanbieders van analysediensten van webverkeer.

 • Voor Targeting- of Reclamedoeleinden

Deze cookies verzamelen gegevens over je surfgewoontes en je hieruit af te leiden interesses om reclames relevanter voor jou te maken. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. Deze cookies worden doorgaans geplaatst door reclamenetwerken van derden. De cookies onthouden welke andere websites je bezoekt, en deze gegevens worden gedeeld met derden-organisaties zoals adverteerders.

 • Functionaliteit

Deze cookies onthouden welke keuzes je maakt, bijvoorbeeld vanuit welk land je onze site bezoekt, je taal en eventuele wijzigingen die je aanbrengt in de tekstgrootte of in andere delen van webpagina's die je kunt aanpassen. Dit doen we om jouw ervaring van onze site te verbeteren en om jouw bezoeken aan en het gebruik van onze website beter op jou af te stemmen en leuker te maken. De gegevens die deze cookies verzamelen worden geanonimiseerd en kunnen niet worden gebruikt om jouw surfactiviteit op andere websites te volgen.

De onderstaande tabel geeft meer informatie over de verschillende cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

Naam van de cookie

Doeleinde

Soort Cookie

Meer informatie

Bing

Deze cookies stellen ons in staat om de conversie te meten via betaalde advertenties op de zoekmachine Bing. Ze worden ook gebruikt om lijsten op te stellen van gebruikers die de site van Getnord eerder hebben bezocht, zodat we onze advertenties effectiever kunnen inzetten.

Analytische/prestatiecookies

Voor Targeting- of Reclamedoeleinden

Voor meer informatie over cookies van Bing verwijzen we je naar https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement

Facebook 

We gebruiken cookies van Facebook om op hun netwerk advertenties te laten zien waarin onze bezoekers (mogelijk) geïnteresseerd zijn.

Analytische/prestatiecookies

Voor Targeting- of Reclamedoeleinden

Voor meer informatie over cookies van Facebook verwijzen we je naar https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Google

Google biedt vele producten aan om Google te helpen bij het beheren van hun advertenties en websites, waaronder AdSense, AdWords, Google Analytics en een pakket aan diensten met het DoubleClick-merk. Er kunnen diverse cookies worden gebruikt wanneer je een pagina bezoekt op een website van Google of op een website van een van hun partners die is uitgerust met een van bovengenoemde producten. Google kan cookies gebruiken voor een aantal doeleinden, bijvoorbeeld om te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie te zien krijgt, om klikfraude te herkennen en te stoppen, en om je advertenties te laten zien die waarschijnlijk relevant voor je zijn (bijvoorbeeld advertenties gebaseerd op websites die je eerder hebt bezocht).

Analytische/prestatiecookies

Voor Targeting- of Reclamedoeleinden

Voor meer informatie over cookies van Google verwijzen we je naar https://www.google.com/policies/privacy/

Rakuten Marketing

Deze cookies helpen ons om de activiteit van bezoekers aan onze website te koppelen aan externe online marketing campagnes die klanten doorverwijzen naar Getnord.

Analytische/prestatiecookies

Voor Targeting- of Reclamedoeleinden

Voor meer informatie over cookies van Rakuten Marketing verwijzen we je naar https://rakutenmarketing.com/en-uk/legal-notices/website-privacy-policy

Sailthru 

We gebruiken deze cookies om de verkopen bij te houden die via onze e-mailcampagnes zijn gedaan. Ze stellen ons ook in staat om te zien in welke producten onze gebruikers geïnteresseerd zijn, zodat we een meer gepersonaliseerde ervaring kunnen bieden.

Analytische/prestatiecookies

Voor Targeting- of Reclamedoeleinden

Voor meer informatie over cookies van Sailthru verwijzen we je naar https://www.sailthru.com/legal/privacy-statement/

Criteo

We gebruiken deze cookies om surfgedrag van bezoekers te verzamelen (zoals door jou bekeken en gekochte producten) zodat we je gepersonaliseerde advertenties kunnen laten zien op het gehele web en in sociale netwerken.

Analytische/prestatiecookies

Voor Targeting- of Reclamedoeleinden

Voor meer informatie over cookies van Criteo verwijzen we je naar https://www.criteo.com/privacy/

 

We willen je erop wijzen dat derden (waaronder, bijvoorbeeld, advertentienetwerken en aanbieders van externe diensten zoals analysediensten van webverkeer) ook gebruik kunnen maken van cookies. Hier hebben we geen controle over. Deze cookies zijn waarschijnlijk prestatie- of analytische cookies of cookies voor targeting- en reclamedoeleinden.

Je kunt te allen tijde voorkomen dat cookies in je browser worden geplaatst. Voor instructies over hoe je cookies kunt blokkeren, verwijderen of uitschakelen verwijzen we je naar de onderdelen 'Help' of 'Support' van je browser. We willen je erop wijzen dat je, wanneer je cookies verwijdert of toekomstige cookies uitschakelt, mogelijk geen toegang kunt krijgen tot bepaalde onderdelen of functionaliteiten van onze website.

Voor meer informatie over het beheer en het blokkeren van cookies verwijzen we je naar de volgende links, afhankelijk van je browser:

Explorer: http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11.

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_GB

Voor meer informatie over cookies en om de opslag van cookies te beheren verwijzen we je ook naar www.youronlinechoices.eu

This product is not available currently, please check back later.